MB EG1S Consulting – 2021 m. birželio mėnesį įsteigta įmonė. Savo veikloje įmonė vadovaujasi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo, skaidrumo ir profesionalumo principais.

Įmonė padeda spręsti problemas, susijusias su informacijos rinkimu, apdorojimu, analize ir sklaida, organizuoja ir vykdo mokymus, užsiima kita veikla, skirta kelti bendrą saugumo kultūros lygį.

Įmonės steigėjas ir vadovas Egidijus Gailiūnas turi sukaupęs maždaug 20 metų darbo įvairiais saugumo klausimais patirtį. Taip pat turi maždaug 10 metų mokymo (paskaitų skaitymo, seminarų vedimo) saugumo ir susijusiomis temomis patirtį.

Nuo studijų Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute laikų atskirai domisi terorizmo tema ir kovos prieš terorizmą metodais. Domina teroristus motyvuojančios idėjos bei ideologijos, terorizmo istorija, teroristinių organizacijų veikimo metodai, naudojami ginklai ir teroristinių išpuolių vykdymo būdai bei ypatumai.

SUSIJUSIOS PUBLIKACIJOS:

(Book co-author) Terorizmo žinynas (Dictionary of Terrorism), Vilnius: Žara, 2005, ISBN: 9789986341390.

(Article) Arab uprisings and western security interests: a view from Lithuania, Lithuanian annual strategic review 2011-2012, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, vol. 10, 2012, pp. 9–33, ISSN 1648–8024.

(Article) Globalaus džihadistinio judėjimo politinė programa: tarp svajonių ir realybės (The political programme of the global jihadist movement: between dreams and reality), Politologija, 59(3), 2010, p. 97–128. ISSN 1392–1681.

(Article) Terorizmas ir partizaninis karas: dvi sukilimo formos (Terrorism and guerrilla warfare as two forms of insurgency), Politologija, 57(1), 2010, p. 98–124. ISSN 1392–1681.

(Book Review) Rik Coolsaet (ed.), Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge: European and American Experiences, Second Edition, Farnham: Ashgate, 2011, pp. xiii+326. Journal of Muslims in Europe, 2(1), 2013, p. 77–79, ISSN: 2211–792X.

(Book Review) Francis Fukuyama, ‘America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy’, New Haven and London: Yale University Press, 2006. Politologija, 4(44), 2006, p.114–120, ISSN 1392–1681.

E. Gailiūnas taip pat domisi geopolitika ir geopolitinės situacijos vertinimais. 2006 m. dalyvavo GCMC (George C. Marshall European Center for Security Studies) kursuose Vokietijoje Leaders Program in Advanced Security Studies (LPASS 2006–4).

Įmonės vadovas turi daug patirties, susijusios su atvirų šaltinių informacijos apie įvairius politinius ir saugumo įvykius, tiek atskirose valstybėse, tiek regionuose, rinkimu bei analize. Taip pat nemažai metų yra dirbęs grėsmių ir rizikos vertinimo klausimais. Nuo 2019 m. jis dirba darbą, susijusį su saugumo kokybės kontrole, saugumo auditais. Be to, nuo 2019 m. rudens bendradarbiauja su JAV kompanija Pluralsight organizuojant nuotolinius mokymus – Security Management ir IT Risk Management.

Nuo 2020 m. pabaigos yra tarptautinės saugumo srities darbuotojų profesinės asociacijos ASIS International narys. Ši organizacija turi per 200 regioninių skyrių ir apie 35 tūkst. narių įvairiose pasaulio šalyse. ASIS International nustato tarptautinius fizinės apsaugos ir kitus saugumo standartus, nurodo gaires šiems saugumo standartams įgyvendinti, užtikrina profesinę kvalifikaciją palaikančios saugumo darbuotojų sertifikavimo sistemos veikimą.

Nuo 2021 m. pradžios E. Gailiūnas priklauso ASIS International komitetui Human Threat Management, kurio narių susirinkimuose sprendžiami vidinės grėsmės (Insider Threat) klausimai, prevencijos aspektai ir atitinkamų grėsmės užkardymo priemonių praktika.

Nuo 2022 m. balandžio įmonės vadovas yra sertifikuotas informacijos saugumo ekspertas pagal ISO / IEC 27001 Lead Implementer reikalavimus.

E. Gailiūnas yra tęstinio profesinio tobulėjimo (Continuing Professional Development / CPD) koncepcijos šalininkas, todėl nuolat siekia kelti savo kvalifikaciją, plėsti, gilinti ar atnaujinti žinias įvairiomis saugumo bei susijusiomis temomis.

PASTARAISIAIS METAIS IŠKLAUSYTI KURSAI IR BAIGTI MOKYMAI:

2021-05-31 Short Course: IT Leadership, Certificate of Achievement (IT Masters / Charles Sturt University)

2021-03-10 Advancements in Knife Protection, Certificate of Attendance (The Security Institute)

2021-03-09 Implicit Bias in Physical Security Operations: Why it matters, Certificate of Completion (ASIS International)

2021-02-22 Writing Security Policies & Procedures, Certificate of Attendance (Tony O Brien / Security Operative Consultancy Services)

2021-02-01 OSINT Workshop: Smart Queries for Smart Searching, RCW certificate (Arno H.P. Reuser / Reuser’s Information Services, Onno van Boven / Triangular Group Academy)

2021-01-27 Investigative Interviewing Methodologies, Certificate of Completion (McAfee Institute)

2021-01-09 Learn How-to Gather Intelligence Online, Certificate of Completion (McAfee Institute)

2021-01-04 Learning Security Frameworks, Certificate of Completion (LinkedIn Learning)

2022-04-05 How Does Crisis Management Response Become Your Business Continuity Plan?, Certificate of Completion (ASIS International)

Išsamesnė informacija apie įmonės vadovą E. Gailiūną (išsilavinimą, darbo patirtį, mokymus) prieinama socialiniame tinkle LinkedIn.